Hírek

Elérhetőségek

Szentmártonkáta Önkormányzat hatályos rendeletei

2004

 

8/2004 (IX.16.) rendelet A község Helyi Építési Szabályzatáról

Módosította:
15/2006.(IX.18.) rendelet,
13/2007.(IX.18.) rendelettel
12/2008.(VI.27.) rendelettel
23/2009.(IX.14.) rendelettel
34/2009.(XI.02.) rendelet
9/2010.(VI.18.) önkormányzati rendelet
7/2011.(II.22.) önkormányzati rendelettel
7/2013.(IV.3.) rendelettel,
10/2013.(V.26.) rendelettelű
12/2014.(IX.12) rendelettel
Egységes szerkezetbe foglalva 2014. szeptember 12-én.

 

2007

 

26/2007 (XII.21.) rendelet A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról

Módosította:
27/2009.(IX.14.) rendelettel
1/2011.(I.28.) önkormányzati rendelettel
18/2011.(VI.17.) önk. rendelettel
30/2011.(XI.28.) önk. rendelettel
13/2012.(VI.4.) Önk. rendelettel
14/2012.(VI.29.) Önk. rendelettel
15/2012.(VIII.10.) Önk. rendelettel
24/2012.(XI.10. ) Önk. rendelettel
9/2013.(IV.26.) Önk. rendelettel
11/2013.(v.31.) Önk. rendelettel
16/2013.(XII.20.) Önk. rendelettel
7/2014. (XII.21.) Önk. rendelettel
11/2014.(IX.12.) Önk. rendelettel
7/2016.(V.4.) Önk. rendelettel
7/2018.(VII.17.) Önk. rendelettel
Egységes szerkezetbe foglalva 2018. július 17-én.

 

2012

 

1/2012 (I.27.) önkormányzati rendelet A menetrendszerinti helyi autóbusz- közlekedés díjának megállapításáról és az utazási feltételek helyi szabályairól

 

17/2012 (IX.14.) Önk. rendelet A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

 

18/2012 (IX.14.) Önk. rendelet A vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

 

2013

 

6/2013 (IV.3.) Önk. rendelet Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

 

2014

 

4/2014 (IV.28.) Önk. rendelet Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és adományozásának a rendjéről

 

10/2014 (IX.12.) rendelet A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

 

13/2014 (XI.28.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Módosította:
4/2015.(II.27.) önk. rendelet
13/2015.(V.29.) önk. rendelet
22/2015.(XI.27.) önk. rendelet
4/2016.(IV.6.) önk. rendelet
12/2016.(X.28.) önk. rendelet
1/2017.(I.31.) önk. rendelet
4/2017.(III.31.) önk. rendelet
9/2017.(I.28.) önk. rendelet
11/2017.(V.26.) önk. rendelet
25/2017.(XII.19.) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva:2017. december 19-én.

 

2015

 

3/2015 (II.27.) önk. rendelet A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Módosította:
19/2015. (IX.11.) önk. rendelet,
23/2015.(XI.27.) önk. rendelet,
3/2016.(IV.6.) önk. rendelet,
19/2016.(XII.22.) önk. rendelet,
10/2017.(IV.28.) önk. rendelet,
14/2017.(V.26.) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017.május 26-án.

 

7/2015 (V.4.) önk. rendelet a nagyközség címeréről és zászlójáról

 

10/2015 (IV.29.) önk. rendelet A helyi környezet védelméről, a település tisztaságáról és az ingatlanok rendjéről

 

11/2015 (V.29.) önk. rendelet A közterületek használatáról és a használatuk rendjéről
Módosította:
20/2015. (IX.15. ) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. szeptember 16-án.

 

16/2015 (VI.26.) önk. rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Módosította:
20/2017.(IX.18.) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 19-én.

 

18/2015 (IX.11.)önk. rendelet Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlásához támogatás nyújtásáról

 

24/2015 (XII.18.) önk. rendelet Útépítési hozzájárulásról

 

2016

 

2/2016 (IV.6.) önk. rendelet A közterületi térfigyelő rendszerről

 

11/2016 (X.28.) önk. rendelet az étkezési térítési díjakról
Módosította:
23/2017.(XII.19.) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 19-én.

 

13/2016 (XI.25.) önk. rendelet a helyi adókról
Módosította:
22/2017.(X.27.) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. október 27-én.

 

17/2016 (XII.22.) önk. rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásról

 

18/2016 (XII.22.) önk. rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 

2017

 

2/2017 (II.14.) önk. rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetése
Módosította:
18/2017.(IX.18. ) önk. rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 19-én.

 

3/2017 (III.31.)önk. rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

 

5/2017 (III.31.) önk. rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

 

6/2017 (III.31.) önk. rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

 

8/2017 ( IV.28.) önk. rendelet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának a rendjéről

 

13/2017 (V.26.) önk. rendelet az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének a végrehajtásáról

 

16/2017 (VII.3.) önk. rendelet a helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről

 

17/2017 (VII.3.) önk. rendelet a talajterhelési díjról

 

19/2017 (IX.18.) önk. rendelet a településfejlesztéssel,településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 

21/2017 (X.27.) önk. rendelet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

 

24/2017 (XII.19.) önk. rendelet a településkép védelméről

 

26/2017.(XII.19.) önk. rendelet az önkormányzati lakások lakásbérletének megállapításáról

 

2018

 

1/2018. (II.21) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjakról

3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelet elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

 

 

 

Szentmártonkáta, 2018. január 5.

 

Dr. Illés Zsuzsanna
jegyző

Csatolmány(ok):