Hírek

Elérhetőségek

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény benyújtásának módja: szóban (személyesen, vagy a 06(29)462-101-es telefonszámon), írásban (Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatalban 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c.) vagy elektronikus úton (igazgatas@szentmartonkata.hu) bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 32. § értelmében: „A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.”

Az Infotv. 33. § (1) bekezdés előírja a közfeladatot ellátó szervek részére, hogy a közérdekű adatokat a nyilvánosság számára interneten is közzé kell tennie, ezzel egyidejűleg – az Infotv. 37/B. §-a alapján – leíró adatokat kell szolgáltatni a KÖZADATKERESŐ (www.kozadat.hu) felé.

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

III. GAZDÁLKODÁSI ADATOK