Hírek

Elérhetőségek

Házi segítségnyújtás

Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata alapszolgáltatásként biztosítja a házi segítségnyújtást, melynek célja az ellátott otthonában, lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartása.

A házi segítségnyújtás keretében igénybe vehető tevékenységek és résztevékenységek:

 

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

- mosás

- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

- mosogatás

- ruhajavítás

- közkútról, fúrtkútról vízhordás

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

 

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás

- fürdetés

- öltöztetés

- ágyazás, ágyneműcsere

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

- haj, arcszőrzet ápolás

- száj, fog és protézis ápolás

- körömápolás, bőrápolás

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

- mozgatás ágyban

- decubitus megelőzés

- felületi sebkezelés

- sztómazsák cseréje

- gyógyszer kiváltása

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

- vérnyomás és vércukor mérése

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

 

A házi gondozásért fizetendő térítési díj összege: 365,- Ft/óra.

A szolgáltatást szakképzett gondozónők végzik: Danyi Józsefné (sz. Molnár Zsuzsanna) és Litauszkyné Piukovics Gizella Andrea.

 

Az ellátás igénybevételével kapcsolatban részletes tájékoztatást ad Ofella Barbara családsegítő, vagy Tóth Lúcia igazgatási gyakornok személyesen, a Szentmártonkátai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben

(hétfő: 8-18, szerda:8-16:30, illetve csütörtök: 8-16:30), vagy a következő telefonszámokon: (29) 462-466 vagy (29) 462-101-4.